Kriseledelse – Øget topstyring i danske virksomheder!

Krisen, resulterede ikke kun i fyringsrunder og lukninger

32184552-585.jpgKrisen, som satte ind i 208, resulterede ikke kun i fyringsrunder og lukninger. En øget topstyring er konsekvensen rundt om på landets virksomheder – viser ny undersøgelse fra Lederne.

Krisens klare konsekvenser

Den nye undersøgelse om kriseledelse i perioden 2008-2011, viser nogle af krisens klare konsekvenser.

Fire ud af ti ledere har den oplevelse, at deres virksomhed i høj eller meget høj grad har været påvirket af finanskrisen, og 62 procent vurdere, at beslutningsprocesserne er blevet mere topstyret.

Samme andel mener, at virksomheden kun i nogen grad har været påvirket, mens godt to ud af ti giver udtryk for, at virksomheden enten slet ikke eller kun i ringe grad har været påvirket af finanskrisen.

Kun 6 procent procent af virksomhederne har slet ikke været påvirket, medens mere end dobbelt så mange (14 procent) har været påvirket i meget høj grad.

Undersøgelsen peger på 2 tendenser

Undersøgelsen peger på 2 tendenser:

  1. Øget topstyring
  2. Øget fokus på mål og ressourceanvendelse

Undersøgelsen viser også at ledelsesopgaven er situationsbestemt, og er baseret på svar fra 1.037 ledere. Du kan læse hele undersøgelsen som PDF fil: Kriseledelse i danske virksomheder.

Analyserer og diagnosticerer organisationsproblemer

På net2change.dk kan du læse om Leavitts organisationsmodel, som bruges til at analyserer og diagnosticerer organisationsproblemer både internt mellem grupper og afdelinger i en organisation.

analysering, organisationsproblemer

Modellen kan også bruges til at sammenligne to eller flere organisationer, organisationsenheder – eller til at sammenligne samme enhed på forskellige tidspunkter.

Modellen behandles i fire separate artikler:

Velfungerende ledelsesteam – rapport om 5 kendetegn i kommuner og regioner!

ledelsesteam, ledelsesrapportSom leder læser du bedst dine opgaver når du er en del af et ledelsesteam. Det svære er hvordan spiller et hold bestående af superledere bedste sammen – overhoved?

Væksthus for Ledelse peger – i den første større undersøgelse af ledelsesteam i kommuner og regioner – på 5 kendetegn for et velfungerende og succesfuld ledelsesteam.

Undersøgelsen og rapporten om ledelsesteam – som er fra maj 2010 – afdækker, at et godt ledelsesteam kræver afklarede roller og ansvar, og en stærk, stærk vilje til at de kan lykkes for at kunne udrette noget særligt sammen.

Et succesfuldt  lederteam har en engageret chef, og de enkelte mellemledere i teamet ser ikke hinanden som konkurrenter men støtter og supplerer hinanden. Et dårligt ledelsesteam er kendetegnet ved, at man kun engagerer sig i andres områder, hvis de har et sammenfald med deres eget fagområde. Lederne viser tvivl og usikkerhed overfor hinanden og bruger så lidt tid som mulig sammen.

LEDELSE ER (OGSÅ…) EN HOLDSPORT

ledelsesteam, ledelsesrapportI rapporten kan du læse om de fem kendetegn for et velfungerende ledelsesteam for kommuner og regioner:

ledelsesteam, ledelsesrapport

Se videoen med de fem kendetegn ved et godt ledelsesteam fortolket af et jazzorkester og et performanceteater.

Enhver dansker skal arbejder 1 time mere om ugen – men er det et vi har brug for?

produktiviteten, produktivitet,

I den offentlige debat høres i øjeblikket: Enhver dansker skal arbejder 1 time mere om ugen. Derved forøges produktiviteten, og det er det, vi har brug for i Danmark.

Men problemet er at produktiviteten ikke forøges hvis vi arbejder 1 time eller 10 timer mere om ugen! Produktionen stiger, men det vi har brug for er produktivitet – at vi skal producerer den samme mængde mere effektivt!

I handelsskolen lærte jeg: En periodes produktionsresultat sat i forhold til produktivitetsforbedringen i perioden, kan måles for en virksomhed eller for et samfund som helhed. Hvis produktiviteten skal forbedres gøres det ved, at man med samme indsats opnår en større produktion, eller ved at man producere den samme produktion med færre ressourcer end tidligere!

Produktiviteten er altså forholdet mellem indsats og resultat; produktion har alene noget at gøre med resultatet.

Danmarks konkurrenceevne skal forbedres
For Danmarks handlere det om forholdet mellem indsats og resultat – Danmarks produktivitet, og det er Danmarks produktivitet som er stagnerende eller faldende. Vi skal altså få meget mere, ud af vore ressourcer og vores indsats, således at den måde som vi skaber resultaterne ændres! Vores konkurrenceevne skal forbedres.

Det har således intet at gøre med, hvor længe vi arbejder, men måden hvordan vi arbejder på og producerer.

Vi kan bare ikke antage, at mere arbejdstid fører til bedre resultater. Det er forventeligt og sandsynligt at mere arbejdstid føre til bedre resultater, men det er absolut ikke nogen selvfølge, og det er slet ikke sikkert, at der er en proportional sammenhæng mellem tid og resultat.

Det handler om ledelse – forandringsledelse!
Enhver dansker skal arbejder 1 time mere om ugen – men er det et vi har brug for?Så hvordan øges produktiviteten? Skal vi nu ikke til at løbe stærkere?

Nej, det handler om ledelse forandringsledelse – hvor hele organisationen vurderes og revurderes.

Forandringsledelse handler om mere og andet end den gammeldags produktionstænkning
Forandringsledelse handler om mere og andet end den gammeldags produktionstænkning med råmaterialer, maskiner og fysiske produkter.

Det handler i høj grad også om produktivitetsfaktor indenfor: ledelse, selvledelse, ledelseskompetence, kompetenceudvikling, fleksibilitet, arbejdsmiljø, kreativitet, innovation, organisation, struktur, processer, alliancer, kultur, bestyrelsen og direktionen.

Hvad er strategi?

Elmer Steensen fra Handelshøjskolen i Aarhus Universitet taler i sin videoforelæsning om virksomhedsstrategi, men taler vi reelt om det samme?


I Steensens videoforedrag belyses et emne, som de fleste af os tror, vi har styr på, men som i virkeligheden optræder i mange forklædninger. Forklædninger som kan være fremadrettede, men også i andre situationer kan skygge for hvad der i virkeligheden sker.

Steensen præsentere en ny model med fem forskellige strategityper:

Se Elmer Steensen i denne video om “Hvad er strategi i en virksomhed!” og lær hvilke årsager der er til, at strategien kan optræde i disse fem forskellige udgaver? Har skjult og falsk strategi en berettigelse?

Foredraget varer 57 minutter.

Page 1 of 512345