Topmenu

Vi skal arbejder 1 time mere – men er det vi har brug for det?

produktiviteten, produktivitet,

Enhver dansker skal arbejder 1 time mere om ugen – men er det et vi har brug for?

I den offentlige debat høres i øjeblikket: Enhver dansker skal arbejder 1 time mere om ugen. Derved forøges produktiviteten, og det er det, vi har brug for i Danmark.

Men problemet er at produktiviteten ikke forøges hvis vi arbejder 1 time eller 10 timer mere om ugen! Produktionen stiger, men det vi har brug for er produktivitet – at vi skal producerer den samme mængde mere effektivt!

I handelsskolen lærte jeg: En periodes produktionsresultat sat i forhold til produktivitetsforbedringen i perioden, kan måles for en virksomhed eller for et samfund som helhed.

Hvis produktiviteten skal forbedres gøres det ved, at man med samme indsats opnår en større produktion, eller ved at man producere den samme produktion med færre ressourcer end tidligere!

Produktiviteten er altså forholdet mellem indsats og resultat; produktion har alene noget at gøre med resultatet.

Danmarks konkurrenceevne skal forbedres

produktiviteten, produktivitet,For Danmarks handlere det om forholdet mellem indsats og resultat – Danmarks produktivitet, og det er Danmarks produktivitet som er stagnerende eller faldende. Vi skal altså få meget mere, ud af vore ressourcer og vores indsats, således at den måde som vi skaber resultaterne ændres! Vores konkurrenceevne skal forbedres.

Det har således intet at gøre med, hvor længe vi arbejder, men måden hvordan vi arbejder på og producerer.

Vi kan bare ikke antage, at mere arbejdstid fører til bedre resultater. Det er forventeligt og sandsynligt at mere arbejdstid føre til bedre resultater, men det er absolut ikke nogen selvfølge, og det er slet ikke sikkert, at der er en proportional sammenhæng mellem tid og resultat.

Det handler om ledelse – forandringsledelse!

Så hvordan øges produktiviteten? Skal vi nu ikke til at løbe stærkere?

Nej, det handler om ledelse forandringsledelse – hvor hele organisationen vurderes og revurderes.

Forandringsledelse handler om mere og andet end den gammeldags produktionstænkning

Forandringsledelse handler om mere og andet end den gammeldags produktionstænkning med råmaterialer, maskiner og fysiske produkter.

Det handler i høj grad også om produktivitetsfaktor indenfor: ledelse, selvledelse, ledelseskompetence, kompetenceudvikling, fleksibilitet, arbejdsmiljø, kreativitet, innovation, organisation, struktur, processer, alliancer, kultur, bestyrelsen og direktionen.


Del artikel

No comments yet.

Skriv et svar

Site Metrics and Web Analytics by WebSTAT