Topmenu

Kriseledelse – Øget topstyring i danske virksomheder!

Krisen, resulterede ikke kun i fyringsrunder og lukninger

kriseledelse, topstyring,Krisen, som satte ind i 208, resulterede ikke kun i fyringsrunder og lukninger. En øget topstyring er konsekvensen rundt om på landets virksomheder – viser ny undersøgelse fra Lederne.

Krisens klare konsekvenser

Den nye undersøgelse om kriseledelse i perioden 2008-2011, viser nogle af krisens klare konsekvenser.

Fire ud af ti ledere har den oplevelse, at deres virksomhed i høj eller meget høj grad har været påvirket af finanskrisen, og 62 procent vurdere, at beslutningsprocesserne er blevet mere topstyret.

Samme andel mener, at virksomheden kun i nogen grad har været påvirket, mens godt to ud af ti giver udtryk for, at virksomheden enten slet ikke eller kun i ringe grad har været påvirket af finanskrisen.

Kun 6 procent procent af virksomhederne har slet ikke været påvirket, medens mere end dobbelt så mange (14 procent) har været påvirket i meget høj grad.

Undersøgelsen peger på 2 tendenser

Undersøgelsen peger på 2 tendenser:

  1. Øget topstyring
  2. Øget fokus på mål og ressourceanvendelse

Undersøgelsen viser også at ledelsesopgaven er situationsbestemt, og er baseret på svar fra 1.037 ledere.

Du kan læse hele undersøgelsen som PDF fil: Kriseledelse i danske virksomheder.


Del artikel

No comments yet.

Skriv et svar

Site Metrics and Web Analytics by WebSTAT