Topmenu

Forandringer mislykkes – man har misforstået roller og ansvar!

Forandringer mislykkes – man har misforstået roller og ansvar!

Mange forandringer mislykkes, fordi ledelsen har misforstået deres roller, eller fordi man ikke har taget roller og ansvar alvorligt.forandringer mislykkes,

Det er af overordentligt stor vigtighed, at roller og ansvar i et forandringsprojekt nøje er defineret, aftalt og accepteret. Hvis dette overses kan det være en af årsagerne til manglende succes med gennemførslen af forandring.

Roller og ansvar

Rollerne som skal “spilles” i et forandringsprojekt, skal være klart adskilt og ansvar skal være aftalt eller kan forandringsprojektet fejle.

Omvendt kan vellykkede forandringer netop tilskrives en udviklet rolleforståelse blandt de centrale aktører, og fordi rollerne spilles med seriøsitet og konsekvens. Måske kan det virke lidt kunstigt og uvant, at anvende rollebegrebet og de faste rollebetegnelser i forhold til virksomhedens virkelighed – men det virker.

Det er min erfaring, at rollebegreberne muliggør en klar og konstruktiv dialog om, hvilken adfærd specielt ledere bør udvise i forbindelse med forandringer.

Læs mere om rollerne i forandringsprojekt


Del artikel

No comments yet.

Skriv et svar

Site Metrics and Web Analytics by WebSTAT